harici haber

Milli Medya Hareketi

Aşağıdaki analiz ve tespitleri akademisyen bir büyüğümüz, devlet büyüklerine takdim edilmek üzere hazırlamamızı istemişti, kendisiyle yaptığımız sohbetler sonucunda ülkemizdeki akademik düzeydeki medya, basın-yayın ve iletişim eğitimi konularındaki problemlerin çözümüne istinaden…

Milli Medya Hareketi:

20.yüzyılda Türk siyasi tarihindeki gelişmeler sonucunda ve Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı, ülkemiz medyasının yapılanmasında İstanbul’daki sermaye grupların yönlendirmeleri etkili olmuştur.

Türkiye’nin batılılaşma serüveninin en olumsuz etkilerini Türk medyasında görmek mümkündür. Eğer Türkiye, son 10 yılda yakaladığı normalleşme ve atılım ivmelerini 21.yüzyılda da devam ettirmek istiyorsa, basın-yayın ve medya alanlarında köklü değişikliklere ihtiyaç duymaktadır.

Bu değişimler sadece yeni medya teknolojilerine, yeni tv kanalların kurulmasına teşvik ve yatırım destekleri ile gerçekleşmez. Aynı zamanda medya eğitiminde ciddi yeniden yapılanmalara ve Türk halkının Türk medyasını algılama biçiminde de değişikliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu yüzden öncelikle Türkiye üniversitelerin uluslar arası ilişkiler, basın-yayın, gazetecilik ve halkla ilişkiler, radyo-televizyon-sinema bölümlerinde;

1) Dış basının iddia edildiği gibi tarafsız ve objektif “gazetecilik” yapmayıp, son 10 yılda örneklerini sıkça gördüğümüz üzere, Türkiye’nin milli ve uluslar arası menfaatlerine yeri geldiğinde köstek vuran bir yapılanma içinde olduğunu algılayabilen;

2) 1930’lardan kalma soyut iletişim kuramları yerine, yeni medya teknolojilerini ve sosyal medya mecralarının nasıl küresel güçler ve derin devletler tarafından kendi lehlerine kullandığını idrak edebilen;

3) Türkiye’nin milli menfaatlerini koruyup gözetmenin, tarafsız yayın ilkeleri ve basın-ahlak prensipleri ile çelişmediğini benimseyebilen, özellikle Amerikan ve İngiliz medyalarının hep bu minvalde, yani kendi ülkelerin çıkarını uluslar arası arenalarda gözeterek yayın yaptıklarını gözlemleyen;

4) Sürekli ülkemizin bazı basın-yayın organlarında saygın olduğundan dem vurulan, Avrupa ve Amerika menşeili ve Türkiye’nin son 10 yılda kaydettiği gelişimleri küçümseyici ve sulandırıcı üslupta yayınlar yapan güçlü ve köklü medya kuruluşları ile dünya ekonomilerine yön veren uluslar arası finans lobileri arasındaki tarihsel menfaat bağlarını çözümleyebilen;

5) Globalleşen dünyada gerek Amerika’nın, gerekse Avrupa’nın kendi içinde kaçınılmaz olarak ana-akım medyalara alternatif bağımsız yayın kanalların türediğini, benzer stratejilerin Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin medyalarında da geliştirildiğini takip edebilen;

6) Türk medya tarihini derinlemesine inceleyip, bazı Türk medya kesimlerin her daim Anadolu halklarının ve Türkiye Müslümanlarının değil de, sürekli İstanbul sermaye gruplarının koşulsuz hizmetinde olduğunu ve bu İstanbul sermaye gruplarının, Türk siyasi tarihindeki anti-demokratik bütün oluşumları destekleyerek, sürekli uluslar arası kulvarlarda ve özelikle orta-doğu coğrafyasında, Türkiye aleyhinde lobicilik faaliyetleri sergileyen odaklar ile derin ve köklü tarihsel bağları olduğunu analiz edebilen;

Basın-Yayın ve İletişim öğrencileri ve bu öğrencileri eğitebilecek akademisyenlerin yetiştirilmesi, Cihan-Şümul bir devlet olmak isteyen Türkiye için her türlü sosyo-ekonomik kalkınma ve yatırım kadar elzem bir konudur.

Barış Tarımcıoğlu/Haricihaber.com

Yazan - Haz 20 2014. Kategori Avrupa. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

1 Yorum - “Milli Medya Hareketi”

  1. ali uğur

    azbile yazmışınız,
    ellerinize sağlık

Leave a Reply to ali uğur

HariciHaber.com Arşiv Taraması

Foto Galeri

gig_g=1
Giriş | Tasarım Gabfire themes